text

ram छैन काम मा दोस्रो स्लट

elco मुकुट को लागि निर्धारित छ घोषणा, अगस्ट 6 मा यसको दोस्रो क्वाटरमा आय । elco मुकुट छ, पहिले नै एक नम्बर गरे घोषणाहरू बारे गैर-खेल तत्व मा स्टूडियो शहर । ram छैन काम मा दोस्रो स्लट.