text

1603 ब्लेक जेक डा गोल रक tx 78681

asdaq-सूचीबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रविधि Plc र पूर्ण-स्वामित्व सहायक अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रविधि, शुक्रवार गरे प्रदान गर्न खरिदका लागि नगद दुई श्रृंखला को नोट जारी गरेर उत्तरार्द्ध छ । नोट छन् लागि एक संयुक्त कुल प्रमुख अमेरिकी$800 मिलियन । 1603 ब्लेक जेक डा गोल रक tx 78681.