game-news

कसरी दाबी गर्न क्यासिनो कर फिर्ती

बोर्ड शुभकामना व्यक्त गर्न आफ्नो कृतज्ञता श्री फ्लेमिंग लागि आफ्नो सेवा बोर्ड, कम्पनी र कम्पनी गरेको शेयरधारकों रूपमा आफ्नो अवधि समयमा कम्पनी सचिव र सामान्य सल्लाह, अधिकृत प्रतिनिधि र वैकल्पिक निर्देशक," बालुवा चीन मा भने बुधवार गरेको दाखिल । कसरी दाबी गर्न क्यासिनो कर फिर्ती.