articles

कसरी जीत मा मूँगे स्लाट्स

Bratislava, स्लोभाकिया गरेको राजधानी, एक पटक फेरि गर्ने लक्ष्य लिएको प्रतिबन्ध जुवा.17 डिसेम्बर, बहुमत को Bratislava गरेको councilors मतदान गर्न प्रतिबन्ध जुवा गर्न प्रतिक्रिया मा एक विरोधी-जुवा आवेदन.प्रतिबन्ध मा प्रभाव मा आउनेछ 1 जनवरी 2021. कसरी जीत मा मूँगे स्लाट्स.