post

क्लब patin एक भावनाहरु लिले

यो समय comprehensively समीक्षा अवस्थित जिम्मेवार खेल नीति र नियमहरु," भन्नुभयो Geoff फ्रीमैन, राष्ट्रपति र मुख्य कार्यकारी को AGA, रूप मा उद्धृत प्रेस विज्ञप्ति बारेमा नयाँ सोच ट्यांक । हामी पर्छ ड्राइव एक नयाँ चर्चा वरिपरि सिद्ध, प्रभावकारी कार्यक्रम सुनिश्चित र सरकारको छन् समुचित स्रोतहरू आवंटन," उहाँले थप यसो उद्धृत क्लब patin एक भावनाहरु लिले. 2E एशिया 2018 ठाँउ लिएर छ देखि हुन सक्छ 15 गर्न 17 मा विनीशियन मकाउ सहारा होटल । क्लब patin एक भावनाहरु नेन्टस.