post

तपाईं के गर्न आवश्यक कर तिर्न पोकर जीत

ccumulated तालिका मा राजस्व को पहिलो क्वाटरमा अस्वीकृत 2.4 प्रतिशत वर्ष-मा-वर्ष, गर्न KRW146.35 अर्ब छ । यस चलिरहेको लागि कुल खेल मिसिन राजस्व थियो KRW8.88 अर्ब, तल 22.4 प्रतिशत को पहिलो क्वाटरमा देखि 2019. तपाईं के गर्न आवश्यक कर तिर्न पोकर जीत.